Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

UstawyAdres na Sejmiestatus RozpUERSS
o aktywizacji przemysu okrtowego i przemysw komplementarnych Dz.U. 2016 poz. 1206 obowizujcy 3
o bezpieczestwie morskim Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368 TJ 75
o czasie pracy na statkach eglugi rdldowej Dz.U. 2017 poz. 993 obowizujcy 0
o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej czcej Zalew Wilany z Zatok Gdask Dz.U. 2017 poz. 820 obowizujcy 0
o izbach morskich. Dz.U. 1961 nr 58 poz. 320 TJ 29
o konwencji o bombardowaniu Dz.U. 1935 nr 28 poz. 212 obowizujcy 0
o obszarach morskich RP i administracji morskie Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131 TJ 55
o ochronie kabli podmorskich Dz.U. 1934 nr 30 poz. 269 obowizujcy 1
o ochronie eglugi i portw morskich Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055 TJ 15
o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy Dz.U. 1935 nr 28 poz. 213 obowizujcy 0
o polskiej strefie rybowstwa morskiego Dz.U. 1977 nr 37 poz. 163 obowizujcy 4
o portach i przystaniach morskich Dz.U. 1997 nr 9 poz. 44 TJ 16
o portowych urzdzeniach do odbioru odpadw Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1361 obowizujcy 3
o postpowaniu ze statkami handlowemi Dz.U. 1935 nr 28 poz. 210 obowizujcy 0
o przerabianiu statkw handlowych na okrty wojenne Dz.U. 1935 nr 28 poz. 211 obowizujcy 0
o rybowstwie morskim Dz.U. 2015 poz. 222 obowizujcy 17
o wyposaeniu morskim Dz.U. 2017 poz. 32 obowizujcy 0
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki Dz.U. 1995 nr 47 poz. 243 TJ 33
o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki Dz.U. 2017 poz. 785 obowizujcy 0
Program ochrony brzegw morskich Dz.U. 2003 nr 67 poz. 621 TJ 0
Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Gospodarka morska - kliknij nazwe ustawy aby wywietli wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20170001631

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagroe i zanieczyszcze na morzu

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:40
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001361

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiarw i okresw ochronnych organizmw morskich oraz szczegowych warunkw wykonywania rybowstwa komercyjnego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:58
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001025

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planw zagospodarowania przestrzennego morskich wd wewntrznych, morza terytorialnego i wycznej strefy ekonomicznej

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:16:11
2017-05-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000867

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kandydatw na przewodniczcego, zastpcw przewodniczcego i egzaminatorw Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:16:58
2017-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000849

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ramowych programw dodatkowych szkole dla pracownikw sektora gospodarki morskiej

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:17:03
2017-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000745

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiarw i okresw ochronnych organizmw morskich poawianych przy wykonywaniu rybowstwa rekreacyjnego oraz szczegowego sposobu i warunkw wykonywania rybowstwa rekreacyjnego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:30:10
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000243

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wzorw certyfikatw rozpoczcia i zakoczenia budowy oraz przebudowy statku

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:45:10
2017-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000222

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie audytw morskich jednostek edukacyjnych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:45:15
2017-02-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000223

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie szczegowych warunkw prowadzenia szkole i przeszkole oraz szczegowych warunkw przeprowadzania egzaminw praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:45:15
2017-02-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000183

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegowego przebiegu linii podstawowej, zewntrznej granicy morza terytorialnego oraz zewntrznej granicy strefy przylegej Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:45:27
2017-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000147

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsibiorc okrtowego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:45:36
2017-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000141

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu upowanionego do przeprowadzania przegldw technicznych jachtw komercyjnych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:45:38
2017-02-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000144

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorw owiadczenia o wyborze opodatkowania zryczatowanym podatkiem od wartoci sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokoci tego podatku

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:45:37
2017-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000118

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadzoru przeciwpoarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:45:44
2017-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000084

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wzorw ksiek praktyk w dziale pokadowym i dziale maszynowym

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:45:53
2017-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000023

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia oglnej kwoty poowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2017

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:46:11
2017-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002168

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu podziau oglnych kwot poowowych i dodatkowych kwot poowowych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:47:00
2016-12-28
2016-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160002010

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiarw i okresw ochronnych organizmw morskich oraz szczegowych warunkw wykonywania rybowstwa komercyjnego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 01:00:21
2016-12-15
2016-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001970

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wzoru legitymacji subowej i wzoru oznaki subowej inspektora rybowstwa morskiego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 01:00:33
2016-12-21
2016-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001855

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiarw i okresw ochronnych organizmw morskich poawianych przy wykonywaniu rybowstwa rekreacyjnego oraz szczegowego sposobu i warunkw wykonywania rybowstwa rekreacyjnego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 01:01:08
2016-11-21
2016-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001851

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujcych si na statku

obowizujcy na dzie 2017-09-22 01:01:09
2016-12-01
2016-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001615

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 6 wrzenia 2016 r. w sprawie kryteriw, na podstawie ktrych okrgowy inspektor rybowstwa morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisw wsplnej polityki rybowstwa

obowizujcy na dzie 2017-09-22 01:02:11
2016-10-20
2016-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001494

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 16 wrzenia 2016 r. w sprawie wymiarw i okresw ochronnych organizmw morskich oraz szczegowych warunkw wykonywania rybowstwa komercyjnego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 01:15:24
2016-09-18
2016-09-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160001407

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtw morskich, instrukcji bezpieczestwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczestwa jachtu morskiego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 01:15:47
2016-09-21
2016-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001312

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia jachtu morskiego z wymaga w zakresie wyposaenia i konstrukcji lub zastosowania rodkw rwnowanych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 01:16:14
2016-09-07
2016-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20170001631

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagroe i zanieczyszcze na morzu

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:00:40
2017-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001361

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiarw i okresw ochronnych organizmw morskich oraz szczegowych warunkw wykonywania rybowstwa komercyjnego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:01:58
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001025

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planw zagospodarowania przestrzennego morskich wd wewntrznych, morza terytorialnego i wycznej strefy ekonomicznej

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:16:11
2017-05-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000867

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kandydatw na przewodniczcego, zastpcw przewodniczcego i egzaminatorw Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:16:58
2017-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000849

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ramowych programw dodatkowych szkole dla pracownikw sektora gospodarki morskiej

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:17:03
2017-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000745

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiarw i okresw ochronnych organizmw morskich poawianych przy wykonywaniu rybowstwa rekreacyjnego oraz szczegowego sposobu i warunkw wykonywania rybowstwa rekreacyjnego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:30:10
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000243

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wzorw certyfikatw rozpoczcia i zakoczenia budowy oraz przebudowy statku

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:45:10
2017-02-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000222

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie audytw morskich jednostek edukacyjnych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:45:15
2017-02-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000223

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie szczegowych warunkw prowadzenia szkole i przeszkole oraz szczegowych warunkw przeprowadzania egzaminw praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:45:15
2017-02-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000183

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegowego przebiegu linii podstawowej, zewntrznej granicy morza terytorialnego oraz zewntrznej granicy strefy przylegej Rzeczypospolitej Polskiej

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:45:27
2017-02-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000147

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsibiorc okrtowego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:45:36
2017-01-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000141

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu upowanionego do przeprowadzania przegldw technicznych jachtw komercyjnych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:45:38
2017-02-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000144

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wzorw owiadczenia o wyborze opodatkowania zryczatowanym podatkiem od wartoci sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokoci tego podatku

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:45:37
2017-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000118

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadzoru przeciwpoarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:45:44
2017-02-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000084

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wzorw ksiek praktyk w dziale pokadowym i dziale maszynowym

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:45:53
2017-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000023

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia oglnej kwoty poowowej dobijaka oraz tobiasza na rok 2017

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:46:11
2017-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160002168

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu podziau oglnych kwot poowowych i dodatkowych kwot poowowych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 00:47:00
2016-12-28
2016-12-28
---- -- --
---- -- --
WDU20160002010

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiarw i okresw ochronnych organizmw morskich oraz szczegowych warunkw wykonywania rybowstwa komercyjnego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 01:00:21
2016-12-15
2016-12-15
---- -- --
---- -- --
WDU20160001970

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wzoru legitymacji subowej i wzoru oznaki subowej inspektora rybowstwa morskiego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 01:00:33
2016-12-21
2016-12-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001855

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wymiarw i okresw ochronnych organizmw morskich poawianych przy wykonywaniu rybowstwa rekreacyjnego oraz szczegowego sposobu i warunkw wykonywania rybowstwa rekreacyjnego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 01:01:08
2016-11-21
2016-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001851

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujcych si na statku

obowizujcy na dzie 2017-09-22 01:01:09
2016-12-01
2016-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20160001615

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 6 wrzenia 2016 r. w sprawie kryteriw, na podstawie ktrych okrgowy inspektor rybowstwa morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisw wsplnej polityki rybowstwa

obowizujcy na dzie 2017-09-22 01:02:11
2016-10-20
2016-10-20
---- -- --
---- -- --
WDU20160001494

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 16 wrzenia 2016 r. w sprawie wymiarw i okresw ochronnych organizmw morskich oraz szczegowych warunkw wykonywania rybowstwa komercyjnego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 01:15:24
2016-09-18
2016-09-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160001407

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtw morskich, instrukcji bezpieczestwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczestwa jachtu morskiego

obowizujcy na dzie 2017-09-22 01:15:47
2016-09-21
2016-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001312

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia jachtu morskiego z wymaga w zakresie wyposaenia i konstrukcji lub zastosowania rodkw rwnowanych

obowizujcy na dzie 2017-09-22 01:16:14
2016-09-07
2016-09-07
---- -- --
---- -- --
32011L0015

DYREKTYWA KOMISJI 2011/15/UE z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniajca dyrektyw 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajc wsplnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statkw (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2011-02-23
32010L0065

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/65/UE z dnia 20 padziernika 2010 r. w sprawie formalnoci sprawozdawczych dla statkw wchodzcych do lub wychodzcych z portw pastw czonkowskich i uchylajca dyrektyw 2002/6/WE (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2010-10-20
32010L0036

DYREKTYWA KOMISJI 2010/36/UE z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniajca dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE w sprawie regu i norm bezpieczestwa statkw pasaerskich (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2010-06-01
32009L0045

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/45/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie regu i norm bezpieczestwa statkw pasaerskich (Wersja przeksztacona) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2009-05-06
32009L0042

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/42/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie sprawozda statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osb drog morsk (wersja przeksztacenie) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2009-05-06
32009L0021

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/21/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zgodnoci z wymaganiami dotyczcymi pastwa bandery (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2009-04-23
32009L0017

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/17/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniajca dyrektyw 2002/59/WE ustanawiajc wsplnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statkw (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2009-04-23
32009L0016

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/16/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli przeprowadzanej przez pastwo portu (wersja przeksztacona) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2009-04-23
32009L0015

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wsplnych regu i norm dotyczcych organizacji dokonujcych inspekcji i przegldw na statkach oraz odpowiednich dziaa administracji morskich (wersja przeksztacona) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2009-04-23
32008L0106

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Wersja przeksztacona) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2008-11-19
32003L0025

Dyrektywa 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie szczeglnych wymogw wytrzymaoci na uszkodzenia dotyczcych statkw pasaerskich typu ro-ro

2003-04-14
32002L0059

DYREKTYWA 2002/59/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiajca wsplnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statkw i uchylajca dyrektyw Rady 93/75/EWG

2002-06-27
31999L0035

Dyrektywa Rady 1999/35/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie systemu obowizkowych przegldw dla bezpiecznej, regularnej eglugi promw typu ro - ro i szybkich statkw pasaerskich

1999-04-29
31998L0041

DYREKTYWA RADY 98/41/WE z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie rejestracji osb podrujcych na pokadzie statkw pasaerskich pyncych do portw Pastw Czonkowskich Wsplnoty lub z portw Pastw Czonkowskich Wsplnoty

1998-06-18
31997L0070

Dyrektywa Rady 97/70/WE z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiajca zharmonizowany system bezpieczestwa dla statkw rybackich o dugoci 24 metrw i wikszej

1997-11-12
31996L0098

DYREKTYWA RADY 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposaenia statkw

1996-12-20
31992L0029

DYREKTYWA RADY z 31 marca 1992 r. dotyczca minimalnych wymaga w dziedzinie bezpieczestwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia wyszego poziomu leczenia na jednostkach pywajcych

1992-03-31
32005L0065

Dyrektywa 2005/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 padziernika 2005 r. w sprawie wzmocnienia ochrony portw (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2005-10-26
32004R0725

ROZPORZDZENIE (WE) NR 725/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statkw i obiektw portowych

2004-03-31
32013R1380

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wsplnej polityki rybowstwa, zmieniajce rozporzdzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylajce rozporzdzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzj Rady 2004/585/WE

2013-12-11
32013R1379

Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wsplnej organizacji rynkw produktw rybowstwa i akwakultury, zmieniajce rozporzdzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylajce rozporzdzenie Rady (WE) nr 104/2000

2013-12-11
32011R0404

Rozporzdzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiajce szczegowe przepisy wykonawcze do rozporzdzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiajcego wsplnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisw wsplnej polityki rybowstwa

2011-04-08
32009R1224

ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiajce wsplnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisw wsplnej polityki rybowstwa, zmieniajce rozporzdzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylajce rozporzdzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006

2009-11-20
32008R1342

ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 1342/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiajce dugoterminowy plan w zakresie zasobw dorsza i pooww tych zasobw oraz uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 423/2004

2008-12-18
32008R1300

ROZPORZDZENIE RADY (WE) NR 1300/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiajce wieloletni plan dotyczcy zasobw ledzia wystpujcych przy zachodnim wybrzeu Szkocji oraz pooww tych zasobw

2008-12-18
PN-ETSI EN 301 929 V2.1.1:2017-09 - wersja angielskaOdbiorniki i nadajniki VHF pracujce jako stacje nabrzene systemu GMDSS i inne zastosowania w morskiej subie ruchomej
-Zharmonizowana norma zapewniajca spenienie zasadniczych wymaga zgodnie z artykuem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.1:2017-08 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 1: Wymagania wsplne
PN-ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-08 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 2: Klasy A/B DSC
PN-ETSI EN 300 338-3 V1.2.1:2017-08 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 3: Klasa D DSC
PN-ETSI EN 300 338-4 V1.2.1:2017-08 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 4: Klasa E DSC
PN-ETSI EN 300 338-5 V1.2.1:2017-08 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 5: Dorczne VHF, klasa H DSC
PN-ETSI EN 300 338-6 V1.1.1:2017-08 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru urzdze do wytwarzania, przesyania i odbioru cyfrowego wywoywania selektywnego (DSC) w ruchomej subie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF
-Cz 6: Klasa M DSC
PN-ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-08 - wersja angielskaUrzdzenia pokadowe i systemy komunikacyjne na statkach pracujce w zakresie ultrawielkiej czstotliwoci (UHF)
-Zharmonizowana norma zapewniajca spenienie zasadniczych wymaga zgodnie z artykuem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
PN-EN 62320-2:2017-06 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Systemy automatycznej identyfikacji (AIS)
-Cz 2: Stacje AIS AtoN
-Wymagania eksploatacyjne i dotyczce dziaania, metody bada i wymagane wyniki bada
PN-EN 62940:2017-06 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Zintegrowany system cznoci (ICS)
-Wymagania eksploatacyjne i dotyczce dziaania, metody badania i wymagane wyniki bada
PN-EN ISO 20519:2017-05 - wersja angielskaStatki i technika morska
-Specyfikacja tankowania statkw napdzanych skroplonym gazem ziemnym
PN-EN 16840:2017-05 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Ldowe przycze elektryczne, prd trjfazowy 400 V, 50 Hz i co najmniej 250 A
PN-ETSI EN 302 248 V2.1.1:2017-05 - wersja angielskaRadar nawigacyjny uywany na statkach nie stosujcych konwencji SOLAS
-Zharmonizowana norma zapewniajca spenienie zasadniczych wymaga zgodnie z artykuem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
PN-EN 61162-1:2017-04 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejsy cyfrowe
-Cz 1: Jeden mwicy i wielu suchajcych
PN-EN 61162-450:2011/A1:2016-11 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejsy cyfrowe
-Cz 450: Wielu mwicych i wielu suchajcych
-Systemy wzajemnej komunikacji midzy statkami o maej masie
PN-EN 16865:2016-11 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Zcza i instalacje zasilania w wod pitn
PN-ETSI EN 301 025 V2.1.1:2016-08 - wersja angielskaUrzdzenia radiotelefoniczne VHF do cznoci oglnej i zwizane wyposaenie do cyfrowego selektywnego wywoania (DSC) klasy D
-Zharmonizowana norma zapewniajca spenienie zasadniczych wymaga zgodnie z artykuami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE
PN-ETSI EN 301 178 V2.1.1:2016-08 - wersja angielskaPrzenone urzdzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej czstotliwoci (VHF) dla morskiej suby ruchomej pracujce w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych ni GMDSS)
-Zharmonizowana norma zapewniajca spenienie zasadniczych wymaga zgodnie z artykuem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
PN-ETSI EN 301 466 V1.2.1:2016-08 - wersja angielskaParametry techniczne i metody pomiaru dupleksowych radiotelefonw VHF przeznaczonych dla stacjonarnych instalacji na jednostkach ratowniczych
PN-EN ISO 16315:2016-05 - wersja angielskaMae statki
-Elektryczny system napdowy
PN-EN 61174:2016-04 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-System obrazowania map elektronicznych i informacji nawigacyjnych (ECDIS)
-Wymagania dotyczce obsugi i dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 61162-460:2016-04 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejsy cyfrowe
-Cz 460: Wielu mwicych i wielu suchajcych
-Wzajemne poczenie ethernetowe
-Bezpieczestwo i Ochrona
PN-EN ISO 12217-1:2016-02 - wersja angielskaMae statki
-Ocena statecznoci i pywalnoci oraz podzia na kategorie
-Cz 1: Jednostki nieaglowe o dugoci kaduba wikszej lub rwnej 6 m
PN-EN ISO 12217-2:2016-02 - wersja angielskaMae statki
-Ocena statecznoci i pywalnoci oraz podzia na kategorie
-Cz 2: Jednostki aglowe o dugoci kaduba wikszej lub rwnej 6 m
PN-EN ISO 12217-3:2016-02 - wersja angielskaMae statki
-Ocena statecznoci i pywalnoci oraz podzia na kategorie
-Cz 3: Jednostki o dugoci kaduba mniejszej ni 6 m
PN-EN ISO 17683:2016-02 - wersja angielskaStatki i technika morska
-Ceramiczne podkadki do spawania dla zastosowa morskich
PN-EN ISO 6218:2015-12 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Rcznie i elektrycznie sterowane urzdzenia sczepiajce dla pchaczy i sprzgnitych statkw
-Wymagania dotyczce bezpieczestwa i wymiary gwne
PN-HD 60364-7-730:2015-09 - wersja angielskaInstalacje elektryczne niskiego napicia
-Cz 7-730: Wymagania dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji
-Zasilanie jednostek eglugi rdldowej
PN-EN 62320-1:2015-08 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-System automatycznej identyfikacji (AIS)
-Cz 1: Stacje bazowe AIS
-Minimalne wymagania operacyjne i dotyczce dziaania, metody bada i wymagane wyniki bada
PN-EN 62320-3:2015-07 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Systemy automatycznej identyfikacji (AIS)
-Cz 3: Stacja przekazujca
-Minimalne wymagania operacyjne i dotyczce dziaania
-Metody bada i wymagane wyniki bada
PN-EN ISO 18854:2015-06 - wersja angielskaMae statki
-Pomiar emisji spalin tokowych silnikw spalinowych
-Pomiar emisji skadnikw gazowych i czstek staych na stanowisku badawczym
PN-EN 61162-3:2009/A2:2015-02 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejsy cyfrowe
-Cz 3: Osprzt sieciowy do transmisji danych seryjnych
PN-EN 60092-507:2015-02 - wersja angielskaInstalacje elektryczne na statkach
-Cz 507: Mae statki
PN-EN 62288:2015-02 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Prezentacja informacji dotyczcych nawigacji na pokadowych wywietlaczach nawigacyjnych
-Wymagania oglne, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 62065:2014-09 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Systemy kontroli drogi
-Wymagania operacyjne i dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN ISO 12215-5:2009/A1:2014-09 - wersja angielskaMae statki
-Konstrukcja i wymiarowanie kaduba
-Cz 5: Obcienia projektowe dla jednokadubowcw, naprenia projektowe, wymiarowanie elementw konstrukcyjnych
PN-EN 62287-1:2011/A1:2014-08 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Wyposaenie pokadowe klasy B systemu automatycznej identyfikacji (AIS)
-Cz 1: Techniki podziau czasu emisji przy wielokrotnym dostpie do pasma (CSTDMA)
PN-ETSI EN 302 248 V1.2.1:2014-06 - wersja angielskaKompatybilno elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM)
-Radar nawigacyjny uywany na statkach nie stosujcych konwencji SOLAS
-Zharmonizowana EN zapewniajca spenienie zasadniczych wymaga zgodnie z artykuem 3.2 dyrektywy R&TTE
PN-EN 12473:2014-04 - wersja angielskaOglne zasady ochrony katodowej w wodzie morskiej
PN-EN 61996-2:2009 - wersja polskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Pokadowy rejestrator danych z podry (VDR)
-Cz 2: Uproszczony rejestrator danych z podry (S-VDR)
-Wymagania dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 61996-2:2009 - wersja polskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Pokadowy rejestrator danych z podry (VDR)
-Cz 2: Uproszczony rejestrator danych z podry (S-VDR)
-Wymagania dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 61996-2:2009 - wersja polskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Pokadowy rejestrator danych z podry (VDR)
-Cz 2: Uproszczony rejestrator danych z podry (S-VDR)
-Wymagania dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 61996-2:2009 - wersja polskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Pokadowy rejestrator danych z podry (VDR)
-Cz 2: Uproszczony rejestrator danych z podry (S-VDR)
-Wymagania dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 61996-2:2009 - wersja polskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Pokadowy rejestrator danych z podry (VDR)
-Cz 2: Uproszczony rejestrator danych z podry (S-VDR)
-Wymagania dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 61996-2:2009 - wersja polskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Pokadowy rejestrator danych z podry (VDR)
-Cz 2: Uproszczony rejestrator danych z podry (S-VDR)
-Wymagania dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 62388:2014-02 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Radar pokadowy
-Wymagania dotyczce dziaania, metody bada i wymagane wyniki bada
PN-EN 1124-4:2014-02 - wersja angielskaRury i ksztatki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdunym
-Cz 4: Elementy systemw podcinieniowych i systemw odwodnienia statkw
PN-EN 61996-1:2014-02 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Pokadowy rejestrator danych z podry (VDR)
-Cz 1: Wymagania dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN ISO 2922:2005/A1:2014-01 - wersja angielskaAkustyka
-Pomiar dwiku rozprzestrzeniajcego si w powietrzu, emitowanego przez statki na wodach rdldowych i w portach
PN-EN ISO 2922:2005 - wersja angielskaAkustyka
-Pomiar dwiku rozprzestrzeniajcego si w powietrzu, emitowanego przez statki na wodach rdldowych i w portach
PN-EN 62287-2:2013-12 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Wyposaenie pokadowe klasy B systemu automatycznej identyfikacji (AIS)
-Cz 2: Techniki samoorganizujcego si podziau czasu emisji przy wielokrotnym dostpie do pasma (SOTDMA)
PN-EN 13852-1:2013-12 - wersja angielskaDwignice
-Dwignice morskie offshore
-Cz 1: Dwignice morskie offshore oglnego stosowania
PN-EN ISO 10088:2013-10 - wersja angielskaMae statki
-Stae instalacje paliwowe
PN-EN 61924-2:2013-07 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Zintegrowane systemy nawigacyjne
-Cz 2: Moduowa struktura INS
-Wymagania operacyjne i dotyczce dziaania, metody bada i wymagane wyniki bada
PN-EN 61993-2:2013-07 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Systemy automatycznej identyfikacji (AIS)
-Cz 2: Okrtowe urzdzenia klasy A systemu automatycznej identyfikacji (AIS)
-Wymagania dotyczce dziaania i eksploatacji, metody badania i wymagane wyniki bada
PN-EN ISO 13174:2013-06 - wersja angielskaOchrona katodowa urzdze portowych
PN-EN ISO 10133:2013-06 - wersja angielskaMae statki
-Systemy elektryczne
-Instalacje prdu staego bardzo niskiego napicia
PN-EN 16222:2013-04 - wersja angielskaOchrona katodowa kadubw statkw
PN-EN 62729:2013-04 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej - Stosowane na statkach wyposaenie do identyfikacji i ledzenia dalekiego zasigu (LRIT) - Wymagania dotyczce dziaania
PN-EN 61996-1:2009 - wersja polskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Pokadowy rejestrator danych z podry (VDR)
-Cz 1: Rejestrator danych z podry (VDR)
-Wymagania dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 15609:2012 - wersja angielskaWyposaenie i osprzt do LPG
-Ukad zasilania skroplonym gazem wglowodorowym (LPG) w odziach, jachtach i innych statkach
PN-EN 55012:2012 - wersja polskaPojazdy samochodowe, odzie i urzdzenia napdzane silnikami spalania wewntrznego
-Charakterystyki zaburze radioelektrycznych
-Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru w odniesieniu do ochrony odbiornikw radiowych znajdujcych si w pobliu
PN-EN 61162-450:2011 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejsy cyfrowe
-Cz 450: Wielu mwicych i wielu suchajcych
-Systemy wzajemnej komunikacji midzy statkami o maej masie
PN-EN ISO 5620-1:2011 - wersja angielskaBudowa statkw i konstrukcje morskie
-Przycze do napeniania zbiornikw wody pitnej
-Cz 1: Wymagania oglne
PN-EN ISO 5620-2:2011 - wersja angielskaBudowa statkw i konstrukcje morskie
-Przycze do napeniania zbiornikw wody pitnej
-Cz 2: Czci skadowe
PN-EN 624:2011 - wersja angielskaWymagania dotyczce specjalizowanych urzdze zasilanych skroplonymi gazami wglowodorowymi C3-C4
-Ogrzewacze pomieszcze z zamknitym spalaniem przeznaczone do pojazdw i odzi
PN-ETSI EN 301 033 V1.3.1:2011 - wersja angielskaKompatybilno elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM)
-Charakterystyki techniczne i metody pomiarw pokadowych odbiornikw nasuchowych wykorzystywanych do odbioru selektywnego wywoania cyfrowego (DSC), pracujcych w morskich zakresach czstotliwoci MF, MF/HF i VHF
PN-ETSI EN 301 925 V1.3.1:2011 - wersja angielskaKompatybilno elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM)
-Nadajniki i odbiorniki radiotelefonw morskich sub ruchomych pracujce w pasmach VHF
-Parametry techniczne i metody pomiaru
PN-EN 61162-1:2011 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejsy cyfrowe
-Cz 1: Jeden mwicy i wielu suchajcych
PN-EN 62287-1:2011 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Wyposaenie pokadowe klasy B systemu automatycznej identyfikacji (AIS)
-Cz 1: Techniki podziau czasu emisji przy wielokrotnym dostpie do pasma (CSTDMA)
PN-EN 62376:2011 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-System map elektronicznych (ECS)
-Wymagania eksploatacyjne i dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN ISO 12215-8:2011 - wersja polskaMae statki
-Konstrukcja i wymiarowanie kaduba
-Cz 8: Stery
PN-EN 61162-3:2009/A1:2010 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejsy cyfrowe
-Cz 3: Osprzt sieciowy do transmisji danych seryjnych
PN-EN 62616:2010 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-System alarmowy mostka wachty nawigacyjnej (BNWAS)
PN-EN 62288:2010 - wersja polskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Prezentacja informacji dotyczcych nawigacji na okrtowych, pokadowych wywietlaczach nawigacyjnych
-Wymagania oglne, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 62320-1:2010 - wersja polskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-System automatycznej identyfikacji (AIS)
-Cz 1: Stacje bazowe AIS
-Minimalne wymagania operacyjne i dotyczce dziaania, metody bada i wymagane wyniki bada
PN-EN 61108-3:2010 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Globalne satelitarne systemy nawigacyjne (GNSS)
-Cz 3: Galileo urzdzenia odbiorcze
-Wymagania dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 62320-1:2010/A1:2010 - wersja polskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-System automatycznej identyfikacji (AIS)
-Cz 1: Stacje bazowe AIS
-Minimalne wymagania operacyjne i dotyczce dziaania, metody bada i wymagane wyniki bada
PN-EN 61097-14:2010 - wersja angielskaGlobalny morski system cznoci alarmowej i bezpieczestwa (GMDSS)
-Cz 14: Nadajnik AIS poszukiwania i ratownictwa (AIS SART)
-Wymagania eksploatacyjne i dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 13573:2010 - wersja polskaStatki eglugi rdldowej
-Systemy kotwiczenia, sczepiania, holowania, docigania i cumowania
PN-EN 15869-1:2010 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Poczenie elektryczne z ldem, prd trjfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz
-Cz 1: Wymagania oglne
PN-EN 15869-2:2010 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Poczenie elektryczne z ldem, prd trjfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz
-Cz 2: Przycze ldowe, wymagania dotyczce bezpieczestwa
PN-EN 15869-3:2010 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Poczenie elektryczne z ldem, prd trjfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz
-Cz 3: Przycze na statku, wymagania dotyczce bezpieczestwa
PN-EN 55012:2008/A1:2010 - wersja angielskaPojazdy samochodowe, odzie i urzdzenia napdzane silnikami spalania wewntrznego
-Charakterystyki zaburze radioelektrycznych
-Dopuszczalne poziomy i metody pomiarw w odniesieniu do ochrony odbiornikw radiowych, z wyczeniem zainstalowanych w tych pojazdach/odziach/urzdzeniach lub w pojazdach/odziach/urzdzeniach znajdujcych si w pobliu
PN-EN 12495:2009 - wersja polskaOchrona katodowa staych stalowych konstrukcji przybrzenych
PN-EN ISO 12215-5:2009 - wersja polskaMae statki
-Konstrukcja i wymiarowanie kaduba
-Cz 5: Obcienia projektowe dla jednokadubowcw, naprenia projektowe, wymiarowanie elementw konstrukcyjnych
PN-EN ISO 12215-8:2009 - wersja angielskaMae statki
-Konstrukcja i wymiarowanie kaduba
-Cz 8: Urzdzenia sterowe
PN-EN 62320-1:2007/A1:2009 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-System automatycznej identyfikacji
-Cz 1: Stacje bazowe AIS
-Minimalne wymagania eksploatacyjne i alokacyjne dziaania, metody badania i wymagane wyniki bada
PN-EN 13852-2:2009 - wersja polskaDwignice
-Dwignice nieldowe
-Cz 2: urawie pywajce
PN-IEC 61097-10:2009 - wersja polskaGlobalny morski system cznoci alarmowej i bezpieczestwa (GMDSS)
-Cz 10: Wyposaenie ziemskiej stacji okrtowej Inmarsat-B
-Wymagania eksploatacyjne i dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-IEC 61097-13:2009 - wersja polskaGlobalny morski system cznoci alarmowej i bezpieczestwa (GMDSS)
-Cz 13: Wyposaenie ziemskiej stacji okrtowej INMARSAT F77
-Wymagania eksploatacyjne i dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 61023:2009 - wersja polskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Wyposaenie morskie do pomiaru prdkoci i przebytej drogi (SDME)
-Wymagania dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 55025:2009 - wersja angielskaPojazdy samochodowe, odzie i urzdzenia napdzane silnikami spalania wewntrznego
-Charakterystyki zaburze radioelektrycznych
-Dopuszczalne poziomy i metody pomiarw w odniesieniu do ochrony urzdze pokadowych
PN-EN 61996-2:2009 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Okrtowy rejestrator danych podry (VDR)
-Cz 2: Uproszczony rejestrator danych podry (S-VDR)
-Wymagania dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 13573:2009 - wersja angielskaStatki eglugi rdldowej
-Systemy kotwiczenia, sczepiania, holowania, manewrowania i cumowania
PN-EN 61162-3:2009 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Interfejsy cyfrowe
-Cz 3: Osprzt sieciowy do transmisji danych seryjnych
PN-EN 61174:2009 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-System obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych (ECDIS)
-Wymagania dotyczce obsugi i dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 61996-1:2009 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Okrtowy rejestrator danych podry (VDR)
-Cz 1: Rejestrator danych podry (VDR)
-Wymagania dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 62288:2009 - wersja angielskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Przedstawianie informacji dotyczcych nawigacji na okrtowych wywietlaczach nawigacyjnych
-Wymagania oglne, metody i wymagane wyniki bada
PN-EN 61996-2:2009 - wersja polskaUrzdzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej
-Okrtowy rejestrator danych podry (VDR)
-Cz 2: Uproszczony rejestrator danych podry (S-VDR)
-Wymagania dotyczce dziaania, metody i wymagane wyniki bada

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu