zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.


obowiązujący (spr: 2018-09-17 03:25:37) Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483
144
WDU19970780483
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego

0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 59

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2015-07-22
2015-07-22
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 75

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 47, w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 73 oraz w województwie świętokrzyskim w okręgu wyborczym nr 82

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2007-09-07
2007-09-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. uchylające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

akt jednorazowy
2007-07-31
2007-07-31
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r.

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dniu 21 listopada 2004 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 29

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2004 r. sygn. akt SK 44/03

obowiązujący
2004-06-08
2004-06-08
---- -- --
---- -- --

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2001 r. sygn. akt K. 12/2001.

obowiązujący
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
---- -- --

Oświadczenie Rządowe z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Zmian do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR 1975), przyjętych przez Komitet Administracyjny Konwencji w Genewie dnia 27 czerwca 1997 r.

obowiązujący
2000-06-09
2000-06-09
---- -- --
---- -- --

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r. - sygn. akt U. 19/97.

obowiązujący
1998-12-31
1998-12-31
---- -- --
---- -- --

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r. - sygn. akt U. 5/97.

obowiązujący
1998-06-03
1998-06-03
---- -- --
---- -- --
1
WMP20190001056

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:27:19
2019-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001057

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:27:19
2019-11-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001045

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Grzegorza Peczkisa 2019-11-04

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:21
2019-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001041

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2019 r. nr 110.30.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001042

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2019 r. nr 110.31.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000969

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2019 r. nr 110.29.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:35
2019-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000972

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2019 r. nr 110.28.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzie? 2019-11-25 05:27:35
2019-09-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000842

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.24.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000970

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2019 r. nr 110.27.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000858

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. nr 1131.18.2019 o odwołaniu Ministra Inwestycji i Rozwoju

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:56
2019-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000859

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. nr 1131.19.2019 o powołaniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:56
2019-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000967

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. nr 112.75.2019 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:36
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000971

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. nr 110.26.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący na dzie? 2019-11-25 05:27:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000935

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2019 r. nr 1130.37.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:41
2019-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000936

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2019 r. nr 1130.38.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:41
2019-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000778

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. nr 1131.15.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:11
2019-08-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000781

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000782

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000841

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.23.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000843

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.25.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:59
2019-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000845

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.22.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000749

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2019 r. nr 1131.14.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:16
2019-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000743

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. nr 1131.13.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:18
2019-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000965

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2019 r. nr 112.65.2019 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:36
2019-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000839

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. nr 110.21.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:00
2019-08-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000707

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.16.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000956

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2019 r. nr 112.45.2019 w sprawie mianowania na stopień generała dywizji

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:37
2019-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000934

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2019 r. nr 1130.33.2019 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:42
2019-07-10
2019-06-26
---- -- --
---- -- --
WMP20190000932

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. nr 1130.32.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000929

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2019 r. nr 1130.29.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000930

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2019 r. nr 1130.30.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000931

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2019 r. nr 1130.31.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000656

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000928

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. nr 1130.28.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000708

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.17.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:24
2019-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000709

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.18.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000710

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.19.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000711

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.20.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000921

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 1130.25.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000955

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 112.42.2019 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:38
2019-09-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000576

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:48
2019-06-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000476

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. nr 1131.6.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:35:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000477

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. nr 1131.7.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:35:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000694

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. nr 1130.24.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000920

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. nr 1130.23.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000918

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. nr 1130.21.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000919

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. nr 1130.22.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:27:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000613

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r. nr 1130.20.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000705

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2019 r. nr 110.14.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000706

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2019 r. nr 110.15.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000464

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:35:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000465

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Joanny Schmidt

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:35:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000621

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2019 r. nr 112.14.2019 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000628

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. nr 112.24.2019 w sprawie mianowania na stopień oficerski generała brygady

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000455

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. nr 110.10.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:35:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000456

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. nr 110.11.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:35:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000457

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. nr 110.13.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:35:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000458

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. nr 110.12.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:35:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000454

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. nr 110.9.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:35:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000612

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. nr 1130.17.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000358

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Iwony Arent

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:35:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000611

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2019 r. nr 1130.15.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000380

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. nr 110.5.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:35:39
2019-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000381

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. nr 110.6.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:35:39
2019-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000382

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. nr 110.7.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:35:39
2019-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000383

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:35:39
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000609

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2019 r. nr 1130.13.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000610

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2019 r. nr 1130.14.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000608

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2019 r. nr 1130.12.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000272

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. nr 110.3.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:35:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000607

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. nr 1130.11.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000619

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. nr 112.8.2019 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała brygady oraz kontradmirała

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000693

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. nr 112.7.2019 w sprawie mianowania na stopień generała brygady oraz wiceadmirała

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000273

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2019 r. nr 110.4.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:35:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000256

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2019 r. nr 1130.8.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:36:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000271

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2019 r. nr 110.2.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:35:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000245

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2019 r. nr 1130.7.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:36:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000244

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2019 r. nr 1130.6.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:36:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000254

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2019 r. nr 1130.4.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:36:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000255

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2019 r. nr 1130.5.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:36:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000253

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2019 r. nr 1130.3.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:36:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000148

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2019 r. nr 110.1.2019 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:36:23
2019-01-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000243

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2019 r. nr 1130.1.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:36:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000146

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2018 r. nr 110.71.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:36:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000147

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2018 r. nr 110.72.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:36:23
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000246

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. nr 1130.57.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:36:04
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000252

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. nr 1130.56.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:36:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000145

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2018 r. nr 110.70.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:36:23
2019-03-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000143

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. nr 110.68.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:36:23
2018-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000144

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. nr 110.69.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:36:23
2018-11-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000109

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza

na dzie? 2020-01-08 14:06:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000120

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2012 r. nr 1130-1-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2020-01-08 14:06:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000121

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2012 r. nr 1130-2-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2020-01-08 14:06:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000162

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 1130-3-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2020-01-08 14:06:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000240

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2012 r. nr 1130-4-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2020-01-08 14:08:56
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000258

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-1-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:09:07
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000259

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. nr 110-14-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:09:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000260

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-2-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:09:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000261

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-3-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:09:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000262

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-4-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:09:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000263

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-5-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:09:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000264

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-6-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:09:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000265

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-7-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:09:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000266

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-8-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:09:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000267

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 110-9-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:09:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000268

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2012 r. nr 110-15-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:09:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000269

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 110-10-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:09:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000270

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2012 r. nr 110-16-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:09:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000271

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 110-11-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:09:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000272

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. nr 110-12-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:09:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000273

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. nr 110-13-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:09:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001069

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. nr 1131.21.2019 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

na dzie? 2020-01-08 14:09:28
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001090

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2019 r. nr 1131.22.2019 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2020-01-08 14:09:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001091

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2019 r. nr 1131.23.2019 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2020-01-08 14:09:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001092

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2019 r. nr 1131.24.2019 o powołaniu w skład Rady Ministrów

na dzie? 2020-01-08 14:09:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001112

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

na dzie? 2020-01-08 14:33:46
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001113

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

na dzie? 2020-01-08 14:33:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001114

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

na dzie? 2020-01-08 14:33:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001115

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

na dzie? 2020-01-08 14:33:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001117

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu

na dzie? 2020-01-08 14:33:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001118

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu

na dzie? 2020-01-08 14:33:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001119

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu

na dzie? 2020-01-08 14:33:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001120

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu

na dzie? 2020-01-08 14:33:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001121

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu

na dzie? 2020-01-08 14:33:49
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001135

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów

na dzie? 2020-01-08 14:33:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001151

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2019 r. nr 1131.25.2019 o odwołaniu Ministra Sportu

na dzie? 2020-01-08 14:33:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001152

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2019 r. nr 1131.26.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2020-01-08 14:33:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001171

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2019 r. nr 110.33.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:34:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001172

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2019 r. nr 110.32.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:34:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000345

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. nr 1130-5-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2020-01-08 14:35:03
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000497

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. nr 1130-6-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2020-01-08 14:35:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000498

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. nr 1130-7-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2020-01-08 14:35:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000499

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. nr 1130-8-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2020-01-08 14:35:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000513

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. nr 112-26-2012 o nadaniu stopnia generała brygady

na dzie? 2020-01-08 14:35:40
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000518

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-28-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000519

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-29-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000520

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-31-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000521

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-34-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000522

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-33-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000523

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-35-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000525

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-17-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000526

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-18-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:42
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000527

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-19-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000528

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-20-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000529

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-21-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000530

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-22-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000531

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-23-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000532

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-24-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000533

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-25-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000534

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-26-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000535

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-27-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000564

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-30-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000565

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-32-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2020-01-08 14:35:51
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000576

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. nr 1131-3-2012 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2020-01-08 14:35:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000577

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2012 r. nr 1131-4-2012 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2020-01-08 14:35:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego

0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 59

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2015-07-22
2015-07-22
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 75

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 47, w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 73 oraz w województwie świętokrzyskim w okręgu wyborczym nr 82

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2007-09-07
2007-09-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. uchylające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

akt jednorazowy
2007-07-31
2007-07-31
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r.

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dniu 21 listopada 2004 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 29

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2004 r. sygn. akt SK 44/03

obowiązujący
2004-06-08
2004-06-08
---- -- --
---- -- --

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2001 r. sygn. akt K. 12/2001.

obowiązujący
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
---- -- --

Oświadczenie Rządowe z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Zmian do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR 1975), przyjętych przez Komitet Administracyjny Konwencji w Genewie dnia 27 czerwca 1997 r.

obowiązujący
2000-06-09
2000-06-09
---- -- --
---- -- --

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r. - sygn. akt U. 19/97.

obowiązujący
1998-12-31
1998-12-31
---- -- --
---- -- --

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r. - sygn. akt U. 5/97.

obowiązujący
1998-06-03
1998-06-03
---- -- --
---- -- --

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu