zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 03:21:33) Dz.U. 1997 nr 140 poz. 938
207
WDU19971400938
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych do oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

oczekujący na wejście w życie
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz fałszywych znaków pieniężnych

obowiązujący
2022-04-08
2022-04-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący
2019-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący
2018-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

obowiązujący
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20190001053

Zarządzenie nr 29/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniających hołd pruski i hołd ruski

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:27:19
2019-11-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001019

Zarządzenie nr 28/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - Kopiec Wyzwolenia

obowiązujący na dzie? 2019-11-25 05:27:26
2019-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001021

Zarządzenie nr 27/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Wojciech Korfanty

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:27:25
2019-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000856

Zarządzenie nr 25/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 19 zł, upamiętniającego 100-lecie powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:27:57
2019-09-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000880

Zarządzenie nr 26/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Łukasz Ciepliński "Pług"

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:27:52
2019-09-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000876

Uchwała nr 5/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2020

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:27:53
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000798

Zarządzenie nr 23/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 90. rocznicę urodzin Anny Walentynowicz

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:28:07
2019-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000838

Zarządzenie nr 24/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 140-lecie Muzeum Narodowego w Krakowie

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:28:00
2019-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000720

Zarządzenie nr 20/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie polskiej flagi państwowej

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:28:21
2019-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000721

Zarządzenie nr 21/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polskie Termopile" - Wizna

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:28:21
2019-07-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000580

Zarządzenie nr 18/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - szóstak Jana Sobieskiego

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:28:48
2019-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000592

Zarządzenie nr 19/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 75. rocznicę zagłady Romów i Sinti

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:28:45
2019-06-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000616

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2019 r. nr 1131.8.2019 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

akt indywidualny na dzie? 2019-11-25 05:28:41
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000478

Zarządzenie nr 17/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającej 450. rocznicę unii lubelskiej

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:35:21
2019-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000461

Zarządzenie Nr 16/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Wielkie aktorki" - Helena Modrzejewska

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:35:24
2019-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000466

Uchwała nr 2/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2018

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:35:23
2019-05-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000467

Uchwała nr 3/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2018

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:35:23
2019-05-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000436

Zarządzenie nr 14/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 420. rocznicę urodzin hetmana Stefana Czarnieckiego

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:35:29
2019-05-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000437

Zarządzenie nr 15/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 100 zł

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:35:29
2019-05-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000408

Zarządzenie nr 13/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - zabytki Fromborka

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:35:34
2019-04-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000392

Zarządzenie nr 11/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100-lecie utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:35:37
2019-04-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000293

Zarządzenie nr 9/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Stanisław Kasznica "Wąsowski"

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:35:56
2019-04-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000294

Zarządzenie nr 8/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100-lecie powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:35:55
2019-04-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000249

Zarządzenie nr 7/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 200-lecie utworzenia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:36:04
2019-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000240

Zarządzenie nr 6/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Roman Rybarski

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:36:05
2019-03-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000218

Zarządzenie nr 4/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej wyprawę wileńską

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:36:10
2019-03-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000193

Zarządzenie nr 3/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł, upamiętniających 100 lat złotego

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:36:14
2019-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000124

Zarządzenie nr 2/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł "Sejm Ustawodawczy 1919-1922"

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:36:27
2019-01-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000036

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

na dzie? 2020-01-08 14:05:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000049

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 150-lecie bankowości spółdzielczej w Polsce, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2020-01-08 14:05:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000078

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, upamiętniających Polaków ratujących Żydów - rodzina Ulmów, Kowalskich, Baranków, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2020-01-08 14:05:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000079

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Stefana Banacha, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2020-01-08 14:05:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000147

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, upamiętniającej 50-lecie Programu 3 Polskiego Radia, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

na dzie? 2020-01-08 14:06:35
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000159

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 150-lecie Muzeum Narodowego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2020-01-08 14:06:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000220

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - niszczyciel "Błyskawica", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

na dzie? 2020-01-08 14:07:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000241

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie szczególnych warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet kolekcjonerskich emitowanych z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012

na dzie? 2020-01-08 14:08:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001138

Zarządzenie nr 30/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie polskiego lotnictwa wojskowego

na dzie? 2020-01-08 14:33:53
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001154

Zarządzenie nr 32/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 100 zł, upamiętniającej powrót złota do Polski

na dzie? 2020-01-08 14:33:58
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001188

Zarządzenie nr 34/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 gr, 20 gr, 50 gr i 1 zł

na dzie? 2020-01-08 14:34:06
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000322

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2011

na dzie? 2020-01-08 14:34:59
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000324

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 20 zł, 100 zł i 500 zł, upamiętniających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UE FA w Polsce i na Ukrainie 2012, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2020-01-08 14:35:00
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000339

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2011

na dzie? 2020-01-08 14:35:02
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000356

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł, upamiętniających Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA w Polsce i na Ukrainie 2012, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2020-01-08 14:35:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000457

Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

na dzie? 2020-01-08 14:35:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000483

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, "Polska Reprezentacja Olimpijska Londyn 2012", oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2020-01-08 14:35:32
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000484

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zabytki kultury materialnej w Polsce" - Krzemionki Opatowskie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

na dzie? 2020-01-08 14:35:33
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000537

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Polskie okręty" - Okręt podwodny "Orzeł", oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

na dzie? 2020-01-08 14:35:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku
Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim
Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim
Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej
Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw
Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw
Ustawa z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2003 r. sygn. akt K 26/03
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 25/99.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych do oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

oczekujący na wejście w życie
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie znaków pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz fałszywych znaków pieniężnych

obowiązujący
2022-04-08
2022-04-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący
2019-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący
2018-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący
2018-03-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

obowiązujący
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

uchylony
2016-11-01
2016-11-01
---- -- --
2017-10-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa

uznany za uchylony
2014-03-05
2014-03-05
---- -- --
2016-11-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa

uchylony
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
2014-03-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

obowiązujący
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
---- -- --

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu