zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 02:26:38) Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622
189
WDU20040680622
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

obowiązujący
2023-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim

oczekujący na wejście w życie
2023-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach

obowiązujący
2022-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

oczekujący na wejście w życie
2022-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie
2022-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

oczekujący na wejście w życie
2021-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

oczekujący na wejście w życie
2021-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

obowiązujący
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych

obowiązujący
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych

oczekujący na wejście w życie
2021-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie
2021-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej

oczekujący na wejście w życie
2021-04-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie
2021-04-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie
2021-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

oczekujący na wejście w życie
2021-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie
2020-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych

obowiązujący
2020-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych

obowiązujący
2020-01-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

obowiązujący
2019-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący
2019-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

obowiązujący
2019-09-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący
2018-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

akt objęty tekstem jednolitym
2018-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

obowiązujący
2018-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

obowiązujący
2018-05-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

akt objęty tekstem jednolitym
2018-03-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-02-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

akt objęty tekstem jednolitym
2017-11-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów

akt jednorazowy
2017-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów

obowiązujący
2017-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-10-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego

obowiązujący
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie depozytu urzędu celno-skarbowego

obowiązujący
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania

obowiązujący
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

obowiązujący
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych

obowiązujący
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu na listę agentów celnych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, k4tórymi mogą być obejmowane towary

akt posiada tekst jednolity
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

akt posiada tekst jednolity
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2017-02-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

obowiązujący
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach

obowiązujący
2016-11-22
2016-11-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych

akt objęty tekstem jednolitym
2016-12-17
2016-12-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

akt posiada tekst jednolity
2016-11-21
2016-11-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych

akt posiada tekst jednolity
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych

akt posiada tekst jednolity
2016-09-20
2016-09-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru

obowiązujący
2016-08-23
2016-08-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć

obowiązujący
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw i obowiązków osoby korzystającej z procedury końcowego przeznaczenia

obowiązujący
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR oraz korzystania z tego uproszczenia

obowiązujący
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

obowiązujący
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

obowiązujący
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

akt posiada tekst jednolity
2016-06-08
2016-06-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury

obowiązujący
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący
2016-04-30
2016-04-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

obowiązujący
2015-10-24
2015-10-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia

obowiązujący
2015-10-06
2015-10-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Radom"

obowiązujący
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący
2015-08-07
2015-08-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin

obowiązujący
2015-08-08
2015-08-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Szczecinie

obowiązujący
2015-06-27
2015-06-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach

obowiązujący
2015-06-12
2015-06-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

obowiązujący
2015-06-06
2015-06-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący
2015-04-24
2015-04-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych

akt posiada tekst jednolity
2014-12-04
2014-12-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

obowiązujący
2013-11-06
2013-11-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w gminie Terespol

obowiązujący
2013-07-09
2013-07-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz

obowiązujący
2013-06-21
2013-06-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

akt objęty tekstem jednolitym
2013-06-19
2013-06-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący
2013-05-30
2013-05-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów

obowiązujący
2013-05-01
2013-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

akt objęty tekstem jednolitym
2013-03-01
2013-03-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin

obowiązujący
2013-01-12
2013-01-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący
2012-11-21
2012-11-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

akt objęty tekstem jednolitym
2012-10-17
2012-10-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

akt objęty tekstem jednolitym
2012-08-29
2012-08-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"

akt objęty tekstem jednolitym
2012-08-29
2012-08-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

obowiązujący
2012-08-17
2012-08-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący
2012-04-06
2012-04-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

akt jednorazowy
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

obowiązujący
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"

akt posiada tekst jednolity
2011-07-22
2011-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

obowiązujący
2011-07-22
2011-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący
2011-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

obowiązujący
2011-04-12
2011-01-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

obowiązujący
2011-04-26
2011-04-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych towarów przywożonych na rzecz osób niepełnosprawnych

obowiązujący
2011-04-12
2011-04-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych

obowiązujący
2011-03-22
2011-03-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

akt posiada tekst jednolity
2011-02-21
2011-02-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

obowiązujący
2011-02-03
2011-02-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

obowiązujący
2011-01-10
2911-01-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

obowiązujący
2011-01-05
2011-01-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych

akt posiada tekst jednolity
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący
2010-01-23
2010-01-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany obszaru wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący
2009-07-18
2009-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

akt posiada tekst jednolity
2009-04-21
2009-04-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący
2008-12-11
2008-12-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

akt posiada tekst jednolity
2008-12-11
2008-12-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

obowiązujący
2008-11-14
2008-11-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia

obowiązujący
2008-06-21
2008-06-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

obowiązujący
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący
2008-05-22
2008-05-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach

obowiązujący
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego składem wolnocłowym na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący
2007-07-04
2007-07-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina

obowiązujący
2007-01-25
2007-01-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany osoby zarządzającej wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

obowiązujący
2006-12-02
2006-12-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

obowiązujący
2006-07-29
2006-07-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Szczecinie

obowiązujący
2005-04-02
2005-04-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach

obowiązujący
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej

obowiązujący
2004-05-13
2004-05-13
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy - Prawo celne
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo celne
Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2011 r. sygn. akt P 29/10
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2016-09-15
2016-09-15
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów

uchylony
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
2017-10-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uznany za uchylony
2016-07-12
2016-07-12
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

uchylony
2016-05-17
2016-05-17
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie depozytu urzędu celnego

uznany za uchylony
2016-05-17
2016-05-17
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania

uznany za uchylony
2016-05-06
2016-05-06
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2016-05-11
2016-05-11
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego

uznany za uchylony
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uznany za uchylony
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2016-11-21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

uchylony
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie określenia izby celnej, na której rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z której rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych

uznany za uchylony
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2015-08-01
2015-08-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2015-06-30
2015-06-30
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

uznany za uchylony
2015-07-17
2015-07-17
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego

uchylony
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2015-10-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia izb celnych, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych

uchylony
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
2015-10-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uznany za uchylony
2014-06-01
2014-06-01
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

uznany za uchylony
2014-05-28
2014-05-28
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2014-05-28
2014-05-28
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony
2013-12-24
2013-12-24
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2013-09-28
2013-09-28
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony
2013-10-03
2013-10-03
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

uznany za uchylony
2013-08-20
2013-08-20
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uznany za uchylony
2013-07-10
2013-07-10
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania

uznany za uchylony
2012-10-25
2012-10-25
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym

uznany za uchylony
2012-07-02
2012-07-02
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uznany za uchylony
2012-07-20
2012-07-20
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach

uznany za uchylony
2012-06-08
2012-06-08
---- -- --
2016-11-21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2012-02-15
2012-02-15
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2012-02-15
2012-02-15
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

uchylony
2011-12-27
2011-12-27
---- -- --
2018-05-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

uznany za uchylony
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

uznany za uchylony
2011-11-05
2011-11-05
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uznany za uchylony
2011-09-12
2011-09-12
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony
2011-06-02
0000-00-00
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uznany za uchylony
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
2016-11-21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Wspólnoty i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji

uznany za uchylony
2010-10-31
2010-10-31
---- -- --
2013-03-09

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uchylony
2010-06-25
2010-06-25
---- -- --
2011-02-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz szczegółowych warunków i trybu postępowania z tymi towarami, w zakresie przewidzianym dla organów celnych

uznany za uchylony
2010-05-01
2010-05-01
---- -- --
2016-11-21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie postępowania w trakcie dokonywania przemieszczania towarów na terytorium kraju w ramach uprzywilejowanego traktowania taryfowego towarów ze względu na ich końcowe przeznaczenie

uznany za uchylony
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
2011-09-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

uznany za uchylony
2010-02-19
2010-02-19
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2009-10-31
2009-10-31
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2009-10-31
2009-10-31
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony
2009-11-24
2009-11-24
---- -- --
2011-09-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2009-06-25
2009-06-25
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku

uznany za uchylony
2009-05-13
2009-05-13
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony
2009-02-05
2009-02-05
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2016-07-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2011-09-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

uznany za uchylony
2008-10-29
2008-10-29
---- -- --
2009-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2008-10-01
2008-10-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

uznany za uchylony
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uchylony
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2016-07-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony
2007-09-04
2007-09-04
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2007-08-04
2007-08-04
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2007-08-04
2007-08-04
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2007-08-04
2007-08-04
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony
2007-08-24
2008-08-24
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony
2007-04-03
2007-04-03
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASAT

uchylony
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2011-02-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony
2006-11-15
2006-11-15
---- -- --
2011-09-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2006-11-15
2006-11-15
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

uznany za uchylony
2006-07-27
2006-07-27
---- -- --
2009-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

uznany za uchylony
2006-07-27
2006-07-27
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2006-06-01
2006-06-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych

uznany za uchylony
2006-05-24
2006-05-24
---- -- --
2010-05-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

uznany za uchylony
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2011-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

uchylony
2006-04-20
2006-04-20
---- -- --
2018-05-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uchylony
2006-03-15
2006-03-15
---- -- --
2008-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uchylony
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2011-02-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony
2005-08-09
2005-08-09
---- -- --
2011-09-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2005-08-01
2005-08-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2005-08-01
2005-08-01
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

uznany za uchylony
2005-06-17
2005-06-17
---- -- --
2009-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2005-05-28
2005-05-28
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony
2005-05-21
2005-05-21
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie magazynów czasowego składowania

uchylony
2005-05-03
2005-05-03
---- -- --
2011-11-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

uznany za uchylony
2005-04-21
2005-04-21
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uchylony
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2011-02-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony
2005-01-14
2005-01-14
---- -- --
2011-09-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

uznany za uchylony
2004-12-30
2004-12-30
---- -- --
2011-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2004-12-03
2004-12-03
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2004-11-10
2004-11-10
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony
2004-10-23
2004-10-23
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

uznany za uchylony
2004-09-24
2004-09-24
---- -- --
2011-01-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

uznany za uchylony
2004-09-21
2004-09-21
---- -- --
2009-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony
2004-09-09
2004-09-09
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie depozytu urzędu celnego

uznany za uchylony
2004-08-14
2004-08-14
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

uchylony
2004-08-14
2004-08-14
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

uznany za uchylony
2004-08-11
2004-08-11
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

uznany za uchylony
2004-07-20
2004-07-20
---- -- --
2011-01-02

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

uznany za uchylony
2004-08-07
2004-08-07
---- -- --
2011-01-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym oraz ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym

uznany za uchylony
2004-07-17
2004-07-17
---- -- --
2012-07-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego i trybu jego rozpatrzenia oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć

uznany za uchylony
2004-07-04
2004-07-04
---- -- --
2009-05-13

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych

uznany za uchylony
2004-07-05
2004-07-05
---- -- --
2011-01-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

uznany za uchylony
2004-06-02
2004-06-02
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej

uznany za uchylony
2004-06-25
2004-06-25
---- -- --
2011-01-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

uznany za uchylony
2004-06-25
2004-06-25
---- -- --
2011-01-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-01-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2010-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-11-21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2018-05-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony
2004-05-16
2004-05-16
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczenia wartości i ilości zwolnionych od należności przywozowych towarów, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego

uznany za uchylony
2004-05-16
2004-05-16
---- -- --
2008-12-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie postępowania z wnioskami o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji w zakresie rejestrowania i sprawowania kontroli przywozu towarów objętych procedurą nadzoru przywozu

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których organ celny pobiera zabezpieczenie

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie oraz Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-03-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-10-25

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-11-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-02-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

obowiązujący
2023-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim

oczekujący na wejście w życie
2023-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach

obowiązujący
2022-12-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

oczekujący na wejście w życie
2022-08-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie
2022-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie
2022-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

oczekujący na wejście w życie
2021-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

oczekujący na wejście w życie
2021-09-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

obowiązujący
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych

obowiązujący
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie
2021-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych

oczekujący na wejście w życie
2021-06-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie
2021-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej

oczekujący na wejście w życie
2021-04-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

oczekujący na wejście w życie
2021-04-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie
2021-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

oczekujący na wejście w życie
2021-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

oczekujący na wejście w życie
2020-12-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych

obowiązujący
2020-06-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych

obowiązujący
2020-01-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

obowiązujący
2019-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący
2019-10-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

obowiązujący
2019-09-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący
2018-11-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

akt objęty tekstem jednolitym
2018-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

obowiązujący
2018-05-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

obowiązujący
2018-05-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

akt objęty tekstem jednolitym
2018-03-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-02-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

akt objęty tekstem jednolitym
2017-11-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów

akt jednorazowy
2017-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów

obowiązujący
2017-10-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-10-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy urzędu skarbowego

obowiązujący
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie depozytu urzędu celno-skarbowego

obowiązujący
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania

obowiązujący
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

obowiązujący
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych

obowiązujący
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu na listę agentów celnych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, k4tórymi mogą być obejmowane towary

akt posiada tekst jednolity
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

akt posiada tekst jednolity
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2017-02-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

obowiązujący
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie tras przewozu towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzenia towarów poza ten obszar oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych trasach

obowiązujący
2016-11-22
2016-11-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych

akt objęty tekstem jednolitym
2016-12-17
2016-12-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

akt posiada tekst jednolity
2016-11-21
2016-11-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar oraz obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem sprzętu jednostek wojskowych i jednostek resortu spraw wewnętrznych

akt posiada tekst jednolity
2016-10-29
2016-10-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych

akt posiada tekst jednolity
2016-09-20
2016-09-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2016-09-15
2016-09-15
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru

obowiązujący
2016-08-23
2016-08-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć

obowiązujący
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw i obowiązków osoby korzystającej z procedury końcowego przeznaczenia

obowiązujący
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR oraz korzystania z tego uproszczenia

obowiązujący
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

obowiązujący
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

obowiązujący
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączanych dokumentów

uchylony
2016-08-20
2016-08-20
---- -- --
2017-10-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uznany za uchylony
2016-07-12
2016-07-12
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

akt posiada tekst jednolity
2016-06-08
2016-06-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

uchylony
2016-05-17
2016-05-17
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie depozytu urzędu celnego

uznany za uchylony
2016-05-17
2016-05-17
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania

uznany za uchylony
2016-05-06
2016-05-06
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2016-05-11
2016-05-11
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury

obowiązujący
2016-04-29
2016-04-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący
2016-04-30
2016-04-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

obowiązujący
2015-10-24
2015-10-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego

uznany za uchylony
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uznany za uchylony
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2016-11-21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia

obowiązujący
2015-10-06
2015-10-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Radom"

obowiązujący
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

uchylony
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie określenia izby celnej, na której rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z której rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych

uznany za uchylony
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący
2015-08-07
2015-08-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2015-08-01
2015-08-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin

obowiązujący
2015-08-08
2015-08-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2015-06-30
2015-06-30
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

uznany za uchylony
2015-07-17
2015-07-17
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Szczecinie

obowiązujący
2015-06-27
2015-06-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach

obowiązujący
2015-06-12
2015-06-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

obowiązujący
2015-06-06
2015-06-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego

uchylony
2015-07-01
2015-07-01
---- -- --
2015-10-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2015-05-15
2015-05-15
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący
2015-04-24
2015-04-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia izb celnych, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych

uchylony
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
2015-10-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych

akt posiada tekst jednolity
2014-12-04
2014-12-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uznany za uchylony
2014-06-01
2014-06-01
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

uznany za uchylony
2014-05-28
2014-05-28
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2014-05-28
2014-05-28
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2014-04-01
2014-04-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony
2013-12-24
2013-12-24
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

obowiązujący
2013-11-06
2013-11-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2013-09-28
2013-09-28
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony
2013-10-03
2013-10-03
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

uznany za uchylony
2013-08-20
2013-08-20
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2013-07-01
2013-07-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uznany za uchylony
2013-07-10
2013-07-10
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w gminie Terespol

obowiązujący
2013-07-09
2013-07-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz

obowiązujący
2013-06-21
2013-06-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

akt objęty tekstem jednolitym
2013-06-19
2013-06-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący
2013-05-30
2013-05-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów

obowiązujący
2013-05-01
2013-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

akt objęty tekstem jednolitym
2013-03-01
2013-03-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Lublin

obowiązujący
2013-01-12
2013-01-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący
2012-11-21
2012-11-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania

uznany za uchylony
2012-10-25
2012-10-25
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

akt objęty tekstem jednolitym
2012-10-17
2012-10-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

akt objęty tekstem jednolitym
2012-08-29
2012-08-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"

akt objęty tekstem jednolitym
2012-08-29
2012-08-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

obowiązujący
2012-08-17
2012-08-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym

uznany za uchylony
2012-07-02
2012-07-02
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uznany za uchylony
2012-07-20
2012-07-20
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach

uznany za uchylony
2012-06-08
2012-06-08
---- -- --
2016-11-21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący
2012-04-06
2012-04-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2012-02-15
2012-02-15
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2012-02-15
2012-02-15
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

uchylony
2011-12-27
2011-12-27
---- -- --
2018-05-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2011 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

akt jednorazowy
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

uznany za uchylony
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

obowiązujący
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

uznany za uchylony
2011-11-05
2011-11-05
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uznany za uchylony
2011-09-12
2011-09-12
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów-Jasionka"

akt posiada tekst jednolity
2011-07-22
2011-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

obowiązujący
2011-07-22
2011-07-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2011-07-06
2011-07-06
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony
2011-06-02
0000-00-00
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący
2011-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

obowiązujący
2011-04-12
2011-01-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

obowiązujący
2011-04-26
2011-04-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych towarów przywożonych na rzecz osób niepełnosprawnych

obowiązujący
2011-04-12
2011-04-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności celnych przywozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych

obowiązujący
2011-03-22
2011-03-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

akt posiada tekst jednolity
2011-02-21
2011-02-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

obowiązujący
2011-02-03
2011-02-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

obowiązujący
2011-01-10
2911-01-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

obowiązujący
2011-01-05
2011-01-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uznany za uchylony
2011-02-01
2011-02-01
---- -- --
2016-11-21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Wspólnoty i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji

uznany za uchylony
2010-10-31
2010-10-31
---- -- --
2013-03-09

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uchylony
2010-06-25
2010-06-25
---- -- --
2011-02-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony
2010-06-30
2010-06-30
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz szczegółowych warunków i trybu postępowania z tymi towarami, w zakresie przewidzianym dla organów celnych

uznany za uchylony
2010-05-01
2010-05-01
---- -- --
2016-11-21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji rządowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych

akt posiada tekst jednolity
2010-04-01
2010-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie postępowania w trakcie dokonywania przemieszczania towarów na terytorium kraju w ramach uprzywilejowanego traktowania taryfowego towarów ze względu na ich końcowe przeznaczenie

uznany za uchylony
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
2011-09-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

uznany za uchylony
2010-02-19
2010-02-19
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

obowiązujący
2010-01-23
2010-01-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2009-10-31
2009-10-31
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2009-10-31
2009-10-31
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony
2009-11-24
2009-11-24
---- -- --
2011-09-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany obszaru wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący
2009-07-18
2009-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2009-06-25
2009-06-25
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, dokumentów, które należy do niego dołączyć, oraz trybu rozpatrzenia wniosku

uznany za uchylony
2009-05-13
2009-05-13
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący
2009-05-08
2009-05-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

akt posiada tekst jednolity
2009-04-21
2009-04-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony
2009-02-05
2009-02-05
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2016-07-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2011-09-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący
2008-12-11
2008-12-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

akt posiada tekst jednolity
2008-12-11
2008-12-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

obowiązujący
2008-11-14
2008-11-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

uznany za uchylony
2008-10-29
2008-10-29
---- -- --
2009-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2008-10-01
2008-10-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu wolnocłowego na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia

obowiązujący
2008-06-21
2008-06-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica

obowiązujący
2008-07-01
2008-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący
2008-05-22
2008-05-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący
2008-05-14
2008-05-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2007-11-29
2007-11-29
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

uznany za uchylony
2007-11-09
2007-11-09
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach

obowiązujący
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uchylony
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2016-07-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony
2007-09-04
2007-09-04
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2007-09-01
2007-09-01
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2007-08-04
2007-08-04
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2007-08-04
2007-08-04
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2007-08-04
2007-08-04
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony
2007-08-24
2008-08-24
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego składem wolnocłowym na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

obowiązujący
2007-07-04
2007-07-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony
2007-04-03
2007-04-03
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASAT

uchylony
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2011-02-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego Warszawa im. Fryderyka Chopina

obowiązujący
2007-01-25
2007-01-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany osoby zarządzającej wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

obowiązujący
2006-12-02
2006-12-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony
2006-11-15
2006-11-15
---- -- --
2011-09-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2006-11-15
2006-11-15
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

uznany za uchylony
2006-07-27
2006-07-27
---- -- --
2009-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

obowiązujący
2006-07-29
2006-07-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

uznany za uchylony
2006-07-27
2006-07-27
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2006-06-01
2006-06-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych

uznany za uchylony
2006-05-24
2006-05-24
---- -- --
2010-05-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

uznany za uchylony
2006-05-25
2006-05-25
---- -- --
2011-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

uchylony
2006-04-20
2006-04-20
---- -- --
2018-05-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uchylony
2006-03-15
2006-03-15
---- -- --
2008-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uchylony
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2011-02-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2005-09-01
2005-09-01
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony
2005-08-09
2005-08-09
---- -- --
2011-09-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2005-08-01
2005-08-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2005-08-01
2005-08-01
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

uznany za uchylony
2005-06-17
2005-06-17
---- -- --
2009-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2005-05-28
2005-05-28
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony
2005-05-21
2005-05-21
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony
2005-04-29
2005-04-29
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie magazynów czasowego składowania

uchylony
2005-05-03
2005-05-03
---- -- --
2011-11-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

uznany za uchylony
2005-04-21
2005-04-21
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Szczecinie

obowiązujący
2005-04-02
2005-04-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach

obowiązujący
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach

obowiązujący
2005-02-15
2005-02-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uchylony
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2011-02-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

uchylony
2005-01-14
2005-01-14
---- -- --
2011-09-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

uznany za uchylony
2004-12-30
2004-12-30
---- -- --
2011-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

uznany za uchylony
2004-12-03
2004-12-03
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2004-11-10
2004-11-10
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony
2004-10-23
2004-10-23
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

uznany za uchylony
2004-09-24
2004-09-24
---- -- --
2011-01-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

uznany za uchylony
2004-09-21
2004-09-21
---- -- --
2009-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

uznany za uchylony
2004-09-09
2004-09-09
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie depozytu urzędu celnego

uznany za uchylony
2004-08-14
2004-08-14
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

uchylony
2004-08-14
2004-08-14
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towaru i zrzeczeniu się towaru na rzecz Skarbu Państwa

uznany za uchylony
2004-08-11
2004-08-11
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

uznany za uchylony
2004-07-20
2004-07-20
---- -- --
2011-01-02

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

uznany za uchylony
2004-08-07
2004-08-07
---- -- --
2011-01-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym oraz ewidencji prowadzonych w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym

uznany za uchylony
2004-07-17
2004-07-17
---- -- --
2012-07-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego i trybu jego rozpatrzenia oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć

uznany za uchylony
2004-07-04
2004-07-04
---- -- --
2009-05-13

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych

uznany za uchylony
2004-07-05
2004-07-05
---- -- --
2011-01-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

uznany za uchylony
2004-06-02
2004-06-02
---- -- --
2014-12-04

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów i aparatury naukowej

uznany za uchylony
2004-06-25
2004-06-25
---- -- --
2011-01-01

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

uznany za uchylony
2004-06-25
2004-06-25
---- -- --
2011-01-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-01-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2010-05-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-11-21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2018-05-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

uznany za uchylony
2004-05-16
2004-05-16
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczenia wartości i ilości zwolnionych od należności przywozowych towarów, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego

uznany za uchylony
2004-05-16
2004-05-16
---- -- --
2008-12-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-06-08

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie postępowania z wnioskami o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu taryfowego oraz trybu przekazywania informacji w zakresie rejestrowania i sprawowania kontroli przywozu towarów objętych procedurą nadzoru przywozu

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których organ celny pobiera zabezpieczenie

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2017-03-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie oraz Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2006-03-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2012-10-25

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-11-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-09-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej

obowiązujący
2004-05-13
2004-05-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

uznany za uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2016-08-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

uchylony
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2011-02-01
32016R0341R(01)

2016-04-16
32015R2447R(01)

2016-04-02
32015R2446R(01)

2016-04-02
32016R0341

2015-12-17
32015R2447

2015-11-24
32015R2446

2015-07-28
32013R0952

2013-10-09
32013R0952R(01)

2013-10-09
32009R1225

2009-11-30
32009R1225R(01)

2009-11-30
32009R1186

2009-11-16
32001R1488

2001-07-19

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu